Annemiek Hink

Liefde voor iconen

De liefde voor iconen was al heel lang aanwezig bij Annemiek Hink. Als jong meisje was ze al gek op plaatjes van heiligen die ze in haar kerkboekje bewaarde. Ook de prachtige schilderingen in de kerk hadden altijd haar aandacht. Het had iets magisch, het gaf rust en verbondenheid met de afbeelding.
Nadat de kinderen uit huis waren las ze een bericht dat er in een klein kloostertje in de duinen van Castricum een cursus icoon schilderen werd gegeven en daar maakte ze haar eerst Moeder Gods icoon. Daaropvolgend zijn er nog vele lessen gevolgd bij diverse leermeesters. Je hebt wel geduld nodig als je iconen wilt gaan schilderen. Het is echt monnikenwerk!

Iconen Annemiek 18 kopie     Iconen Annemiek 8 kopie

De betekenis van iconen

Het begrip icoon dankt zijn ontstaan aan het Griekse woord eikoon, dat betekent afbeelding.
De iconen cultus heeft zijn oorsprong in het Byzantium van de 4eeeuw. De Russische iconen zijn het bekendst, maar de Griekse (of Byzantijnse) zijn het oudst. Enkele uit de zesde eeuw zijn bewaard gebleven. In het Byzantijnse rijk (325-1453) heeft de iconenschilderkunst een hoge vlucht genomen. De iconen kregen een belangrijke rol in de liturgie en een ereplaats in de kerk.
De oudste werken bevinden zich in het Catharina klooster in de Sinaï woestijn. Het kenmerkt de gewijde voorstellingen van heiligen, en scènes uit hun leven. De schilder streeft niet naar de nabootsing van de waarneembare werkelijkheid, maar naar het weergeven van een waarheid die uitstijgt, boven uiterlijke verschijningsvormen.

Deze spirituele kunst zette zich af tegen de uitdrukkingsvormen van de antieke wereld met haar naturalistische tendensen en naturalistische kunst.
Alles wordt daarom sterk geabstraheerd en gestandaardiseerd, vele composities blijken door de eeuwen heen nauwelijks te veranderen.
Bij het schilderen van iconen houdt men zich aan voorschriften die zijn vastgelegd in een handboek, zoals b.v. kleurgebruik en aanwijzingen voor het vervaardigen van materiaal b.v. de verf.
Theologisch gesproken werkt de icoon als een venster naar de eeuwige wereld, zodat als men de icoon van de afgebeelde heilige vereert, daardoor dezelfde in de hemel kan vereren, of een gebed sturen, of om hulp vragen. Aanbidden is niet aan de orde, want de icoon is slechts materie.

U bent van harte welkom in Kunstkerk Heerhugowaard, Stationsweg 53 in Heerhugowaard. Voor openingstijden zie: www.kunstkerkheerhugowaard.nl/openingstijden